Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2023/2024. õa

Õppenõukogu nr 1 11.09.2023. Esimehe ja aseesimehe valimine, koduõppe rakendamine, hoolekogu koosseis

Õppenõukogu nr 2 27.11.2023. I trimestri tulemused, üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu nr 3 04.03.2024. II trimestri tulemused

Õppenõukogu nr 4 10.06.2024. Täiendav õppetöö, järgmisse klasse üleviimine, tunnustamine

Õppenõukogu nr 5 10.06.2024. Põhikooli lõpetamine, lõputunnistus, põhikooli tunnustamine

Õppenõukogu nr 6 30.08.2024. Õppeaasta kokkuvõte, õpilaste üleviimine, õpilaste koosseis uue õppeaasta alguses, koduõppe rakendamine

 

 

Õppenõukogu koosolekud 2023/2024. õa

Õppenõukogu nr 1 11.09.2023. Esimehe ja aseesimehe valimine, koduõppe rakendamine, hoolekogu koosseis

Õppenõukogu nr 2 27.11.2023. I trimestri tulemused, üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu nr 3 04.03.2024. II trimestri tulemused

Õppenõukogu nr 4 10.06.2024. Täiendav õppetöö, järgmisse klasse üleviimine, tunnustamine

Õppenõukogu nr 5 10.06.2024. Põhikooli lõpetamine, lõputunnistus, põhikooli tunnustamine

Õppenõukogu nr 6 30.08.2024. Õppeaasta kokkuvõte, õpilaste üleviimine, õpilaste koosseis uue õppeaasta alguses, koduõppe rakendamine