Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2018/2019

Ülle Meos - hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja

Tagmar Küttim - hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja

Kristel Mahlamets- protokollija, lastevanemate esindaja

Tiit Adams- lastevanemate esindaja

Ene Sarapuu -  kooli pidaja esindaja

Lea Hänni - toetavate organisatsioonide esindaja. Vormsi Tallid

Martin Purre - õpilaste esindaja

Ene Koitla - lasteaia esindaja

Ivo Mikson- kooliõpetajate esindaja