Koolielu

Huviringid

Koolis tegutsevad huviringid:

  1. Judo – juhendaja Tiit Adams, trennid toimuvad treeneri saadetud graafiku alusel.
  2. Rahvatants – juhendaja Annika Adams. 
  3. Talharpa - juhendaja Liisa Koemets, tugiõpetaja  Annika Adams. 
  4. Robootika, arvutiõpetus, saksa keel - juhendaja Ivo Mikson. 
  5. Inglise keel lasteaias -  juhendaja Madli Tarjus. 
  6. Matkaring -  juhendaja Elle Palmpuu.