Õppetöö

Loovtöö

Õpilastööde vormistamine

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 30.09.2013 nr.1-9/2/2014,

muudetud 30.09.2014 nr.1-9/18/2014,

muudetud 19.03.2018 nr. 6-9/7/2017/18

 

Loovtööde korraldus Vormsi Lasteaed-Põhikoolis