Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2021/2022

1. Ege Kanarbik – lastevanemate esindaja (lasteaed ja kool)

2. Kahro Tall – lastevanemate esindaja (kool)

3. Veronika Isberg – lastevanemate esindaja (kool)

4. Jaak Kaabel – lastevanemate esindaja (lasteaed)

5. Marit Vooremäe - lastevanemate esindaja (kaugõppijad)

5. Liina Jutt (Kaitseliit) – toetavate organisatsioonide esindaja

6. Joosep Valm – vilistlaste esindaja

7. Ene Koitla – lasteaia õpetajate esindaja

8. Elle Palmpuu – kooli õpetajate esindaja

9. Johannes Gabriel Adams – õpilaste esindaja 

10. Ene Sarapuu – kooli pidaja esindaja 

 

Hoolekogu koosolekute protokollid.

Protokoll 25.10.21

Protokoll 16.11.21

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord:

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus, 2. peatükk

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Vallavalitsuse korraldus 20.09.21 nr 40

Hoolekogu koosseis 2021/2022

1. Ege Kanarbik – lastevanemate esindaja (lasteaed ja kool)

2. Kahro Tall – lastevanemate esindaja (kool)

3. Veronika Isberg – lastevanemate esindaja (kool)

4. Jaak Kaabel – lastevanemate esindaja (lasteaed)

5. Marit Vooremäe - lastevanemate esindaja (kaugõppijad)

5. Liina Jutt (Kaitseliit) – toetavate organisatsioonide esindaja

6. Joosep Valm – vilistlaste esindaja

7. Ene Koitla – lasteaia õpetajate esindaja

8. Elle Palmpuu – kooli õpetajate esindaja

9. Johannes Gabriel Adams – õpilaste esindaja 

10. Ene Sarapuu – kooli pidaja esindaja 

 

Hoolekogu koosolekute protokollid.

Protokoll 25.10.21

Protokoll 16.11.21

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord:

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus, 2. peatükk

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Vallavalitsuse korraldus 20.09.21 nr 40