Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2022/2023

1. Ege Kanarbik – lastevanemate esindaja (lasteaed ja kool)

2. Kahro Tall – lastevanemate esindaja (kool)

3. Veronika Isberg – lastevanemate esindaja (kool)

4. Jaak Kaabel – lastevanemate esindaja (lasteaed)

5. Liina Jutt (Kaitseliit) – toetavate organisatsioonide esindaja

6. Joosep Valm – vilistlaste esindaja

7. Ene Koitla – lasteaia õpetajate esindaja

8. Madli Tarjus – kooli õpetajate esindaja

9. Gertlin Kanarbik – õpilaste esindaja 

10. Janika Viilma – kooli pidaja esindaja 

 

Hoolekogu koosolekute protokollid.

Protokoll 16.06.22

Protokoll 19.04.22

Protokoll 16.11.21

Protokoll 25.10.21

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord:

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus, 2. peatükk

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Vallavalitsuse korraldus 3.10.22 nr 4

Hoolekogu koosseis 2022/2023

1. Ege Kanarbik – lastevanemate esindaja (lasteaed ja kool)

2. Kahro Tall – lastevanemate esindaja (kool)

3. Veronika Isberg – lastevanemate esindaja (kool)

4. Jaak Kaabel – lastevanemate esindaja (lasteaed)

5. Liina Jutt (Kaitseliit) – toetavate organisatsioonide esindaja

6. Joosep Valm – vilistlaste esindaja

7. Ene Koitla – lasteaia õpetajate esindaja

8. Madli Tarjus – kooli õpetajate esindaja

9. Gertlin Kanarbik – õpilaste esindaja 

10. Janika Viilma – kooli pidaja esindaja 

 

Hoolekogu koosolekute protokollid.

Protokoll 16.06.22

Protokoll 19.04.22

Protokoll 16.11.21

Protokoll 25.10.21

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord:

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus, 2. peatükk

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Vallavalitsuse korraldus 3.10.22 nr 4