Dokumendid

Järelvalve


Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee.

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee.