Koolielu

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024

2)  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024

3) valikeksam – 12. juuni 2024

vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena

 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024

2)  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024

3) valikeksam – 12. juuni 2024

vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena